TechSchool müfredatı ilkokulda bilgisayarsız kodlama etkinlikleri ile başlar, öğrencilerin bilişsel seviyelerine en uygun araçlar ile yaş grupları boyunca farklı dil ve araçları kullanarak devam eder ve lisede profesyonel seviyede programlama dilleri kullanarak bulut bilişimin gücünü de taşıyan veri tabanı bağlantılı uygulamalar geliştirebilmesine imkan sağlayacak şekilde öğrencileri destekler.

İlkokul

Öğrencilerin kodlama ile tanışma dönemi olan İlkokulda TechSchool bilgisayarsız kodlama etkinlikleri ile başlar, temel algoritma kavramları, blok temelli kodlama, bilgisayar okur yazarlığı, office programları, oyun tasarımı ve ilkokul robotik setlerinin kullanımı ile kapsamlı bir müfredat olarak öğrencilere aktarılır.

Code.org ve Kodris

Öğrenciler programlamanın temellerini ve temel algoritma kavramlarını öğrenirken aslında bir yandan da gelecekte çok ihtiyaç duyacakları Bilişimsel Düşünme ve Problem Çözme gibi becerilerini geliştirmiş olurlar. Hem Code.org hem de Kodris üzerinde oyunla öğrenme sürecine girer ve hem eğlenir hem de programlamanın temel dinamikleri olan algoritma, koşul ve döngüler, fonksiyonlar ve hata ayıklama gibi konuları kavramış olurlar.

Kodu Game Lab

İlkokul seviyesinde bilişsel hazır bulunuşluklarına uygun bir şekilde çeşitli temel kavramları öğrencilere aktarmanın güzel bir yolu oyun tasarımı çalışmalarıdır. TechSchool Microsoft Kodu Game Lab ile öğrencilere oyun tasarımı konusunda çalışmalar yaptırarak problem çözme becerilerini küçük yaşlardan itibaren destekler.

Ortaokul

TechSchool müfredatı ortaokuldaki öğrencilerin daha komplike projeler yapabilmelerini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu seviyede öğrenciler gerçek hayat problemlerine çözüm oluşturabilecek ürünler hayal edebilir, bu hayal ettikleri projeleri çalışır ürünlere dönüştürebilirler.

Python

Python dili hem hızlı öğrenilebilme açısından hem de web programlama, yapay zeka uygulamaları ve oyun geliştirme gibi alanlarda kolayca ve etkin bir şekilde kullanılıyor olmasından dolayı tercih edilen çok popüler bir programlama dilidir. TechSchool ortaokul seviyesinden itibaren öğrencileri blok temelli kodlamadan metin temelli programlama süreçlerine yönelten bir yol harita izler. Bu sayede öğrenciler birden fazla metin temelli dil öğrenirken python konusunda da becerilerini üst seviyelere taşırlar.

Arduino

TechSchool müfredatını takip eden ortaokul öğrencileri sahip oldukları problem çözme ve kodlama becerileri ile gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözümler üretebilirler. Öğrenciler ortaokulda sorgulayan, araştıran ve üreten bireyler haline gelirler. Arduino geliştirme ortamı ve temel elektronik devreleri ile öğrencilerin hayal ettikleri ürünleri prototipleme, gerçek hayatta kullanılabilir hale getirme imkanı sağlar.

Microsoft Office 365

Öğrenciler okul hayatları süresince sahip oldukları bilgi birikimlerini dökümente ederken ve okullarından mezun olup profesyonel kariyerlerine başladıklarında kullanacakları Word, Excel, PowerPoint gibi Office programlarını da TechSchool müfredatını takip ettikleri yıllar içerisinde gerek müfredat içerisindeki haftalık planlardan gerekse TechSchool öğrencilerine sağlanan Imagine Academy müfredatını takip ederek edinirler. TechSchool öğrencileri bu müfredat kapsamında eğitim gördükleri için uluslar arası geçerliliğe sahip Imagine Academy sertifikasını almaya da hak kazanmış olurlar.

Lise

Lise seviyesinde TechSchool bulut bilişim hizmetlerini, veri tabanı yapılarını, güçlü ve modern programlama dillerini öğrencilerin ticari programlar yazabilecekleri seviyede ele alırken bir yandan da öğrencilerin ortaokulda da edindikleri 3 boyutlu modelleme ve prototipleme süreçlerini de devam ettirir. TecsSchool ayrıca günümüzün gözde mesleklerinden olan mobil programlama konusunda da öğrencilerin uygulama geliştirip test edebilecekleri seviyede projeleri bünyesinde barındırmaktadır.

İçerik Akışı

Eğitimde mükemmellik için doğru hazırlanmış müfredat gerekir.

Doğru olan öğrenciye uygun hazırlanmış bir müfredat kapsamında eğitimi yönetmektir.

Hangi yaklaşım öğrenciler için daha faydalı?

Sadece araçlara yönelik bir yaklaşım. BilgeAdam TechSchool müfredatı yaklaşımı
Bütünsel planlanmamış konuların gelişigüzel şekilde verildiği bir model 1. Sınıftan 12. sınıfa kadar sarmal olarak planlanmış bir müfredat dahilinde eğitimin sağlandığı model

Kodlama Müfredatı

İLK ADIMI ATIN

Tech School ile tanışın.